Науково-дослідна робота

Трансформаційні процеси в економіці України, пов'язані з глобалізацією світового господарства, обумовлюють необхідність здійснення економічних реформ та побудови якісно нової економічної системи в Україні на засадах посилення значення науково-технічних, а саме інноваційних компонентів господарського зростання як факторів активізації та якісного удосконалення виробництва відповідно до визначальних тенденцій світового економічного розвитку. З огляду на це науково-інноваційна діяльність Української академії банківської справи визначається напрямами фундаментальних наукових досліджень, що визначаються держбюджетною тематикою, пріоритетними напрямами наукових досліджень Національного банку України, міжнародними проектами, регіональними теоретичними та практичними дослідженнями.

Виконання держбюджетної тематики науково-дослідних робіт:

Науково-дослідні роботи, передбачені Єдиним тематичним планом наукових досліджень Національного банку України:

2006 рік:

 1. "Стратегія управління банківською системою в період банківської кризи" (замовник - Департамент монетарної політики Національного банку України);
 2. "Питання запровадження інфляційного таргетування в Україні" (замовники - Департамент монетарної політики і Департамент економічного аналізу та прогнозування Національного банку України);
 3. "Етапи лібералізації руху капіталу в ході інтеграції центральноєвропейських країн у структурі ЄС" (замовник - Департамент валютного регулювання Національного банку України);

2009 рік:

 1. "Моделювання оцінки ризиків використання банківської системи з метою легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму" (замовник - Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для валютно-кредитних відносин Національного банку України)

2010 рік:

 1. "Методологічні засади розвитку банківського нагляду на базі системної організації банківської діяльності" (замовник - Департамент нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду Національного банку України);
 2. "Моделювання оцінки операційного ризику комерційних банків" (замовник - Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для валютно-кредитних відносин Національного банку України);
 3. "Методологічні засади формування та управління золотовалютними резервами" (замовник - Департамент з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України).

2011 рік:

 1. "Автоматизований аналіз касових операцій банків з питань дотримання ними вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" (замовник - Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму);
 2. "Оцінка та управління ризиком використання послуг комерційного банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму" (замовник - Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму);
 3. "Визначення ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування" (замовник - Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму).

2013 рік:

 1. "Кількісний аналіз впливу зовнішніх шоків на грошово-кредитний ринок України" (замовник - Генеральний департамент грошово-кредитної політики Національного банку України; керівник роботи - д.е.н., професор Козьменко С.М.; відповіадльний виконавець - д.е.н., професор Васильєва Т.А.; творчий колектив: д.е.н., професор -Лєонов С.В.; к.е.н., доцент - Савченко Т.Г.; к.е.н., доцент - Кузьменко О.В.; к.е.н., асистент - Макаренко І.О.; к.е.н., асистент - Бойко А.О.).

2014 рік:

 1. "Розвиток наукових підходів до розробки правила монетарної політики для економіки України" (замовник - Генеральний департамент грошово-кредитної політики Національного банку України; керівник роботи - д.е.н., професор Козьменко С.М.; відповіадльний виконавець - д.е.н., доцент Савченко Т.Г.; творчий колектив: д.е.н., професор -Козьменко О.В.; к.т.н., доцент - Гриценко К.Г.; к.е.н., доцент - Пластун О.Л.; аспірант - Закутня А.О.; начальник відділу Департаменту статистики, аналізу та прогнозування НБУ - Шоломицький Ю.В.).

Договори щодо виконання науково-дослідних робіт з іншими установами та організаціями: