Електронний архів УАБС eUABIR у The Ranking Web of World Repositories

Інституційний репозитарій eUABIR - це мережевий сервіс відкритого доступу для зберігання, упорядкування і управління цифровими колекціями університетських спільнот та поширення їх інтелектуальних напрацювань.

На сьогодні в Україні функціонує понад 40 електронних сховищ та мультидисциплінарних архівів. Своєрідним каталізатором їх появи в Україні є проект «ELibUkr. Електронна бібліотека України: створення Центрів Знань в університетах України», який визначає політику та моделі Відкритого доступу в Україні, виступає модератором сучасних процесів розвитку українських репозитаріїв, їх відповідності основним світовим трендам, згуртовує однодумців у виробленні спільних рішень, накопиченні та розповсюдженні національного досвіду. Академія долучилася до нього серед перших учасників і в лютому 2010 року стала на шлях створення власного електронного архіву відкритого доступу.

Інституційний репозитарій академії УАБС на сьогодні можна з упевненістю назвати успішним і результативним проектом академії, відомим як на національному, так і міжнародному рівнях. Його впровадження сприяє популяризації наукового потенціалу закладу, дозволяє підвищити якість наукових робіт професорсько-викладацького складу, формує позитивний науковий імідж академії.

    На сьогодні інституційний репозитарій УАБС це:
  • 12700 назв наукових та навчально-методичних матеріалів;
  • 1100 зареєстрованих користувачів;
  • 399600 унікальних відвідувань.

Сховище зареєстровано в світових каталогах відкритого доступу: Реєстрі репозитаріїв відкритого доступу (ROAR), Довіднику репозитаріїв відкритого доступу (DOAR) та ін. В грудні 2013 року eUABIR отримав Міжнародний стандартний номер періодичного видання ISSN 2310-8584, що дозволяє ідентифікувати наш електронний архів у світовому просторі.

Інституційний репозитарій академії стабільно входить в десятку найкращих електронних архівів України і неодноразово посідав перші сходинки наукометричного рейтингу Webometrics. За данними "The Ranking Web of World Repositories" на липень 2015 року академічний репозитарій eUABIR зайняв 6-е місце в Україні та 534 за міжнародним рейтингом з 2275 архівів світу.

УАБС НБУ