Студентська наука

У рамках діяльності студентського самоврядування в академії функціонує науковий сектор ініціативної молоді, метою діяльності якого є сприяння розвитку та реалізації наукових інтересів студентів, їх творчих здібностей, активізація навчально-пізнавальної діяльності. Системний підхід щодо організації науково-дослідної роботи студентів реалізується через науково-дослідні гуртки й лабораторії, що функціонують на кафедрах академії.

Студентська наука економічного профілю знаходить свою реалізацію на щорічній науково-практичній конференції студентів "Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи країни: погляд у майбутнє". У лютому 2014 року було проведено   перший етап конференції, у квітні -   другий.

Відповідно до наказу ректора ДВНЗ "УАБС НБУ" No. 186 від 20.09.2011 р. засновано електронне наукове видання "Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи Національного банку України" (далі - Вісник). Періодичність виходу Вісника - двічі на рік. У збірнику публікуються результати наукових досліджень студентів, магістрантів, а також учнів загальноосвітніх шкіл - членів Малої академії наук України.

Студенти академії демонструють свої досягнення й за межами академії, приймають участь у наукових конференціях, конкурсах і олімпіадах. У 2013-2014 навчальному році студенти академії взяли участь, стали переможцями і посіли призові місця в наукових змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня,   зокрема:

  • у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади академія має 5 перемог з різних дисциплін і спеціальностей;
  • у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук – 8.

Повний   перелік участі студентів у наукових заходах у 2012-2013 н.р.

Студенти академії демонструють свої досягнення за межами академії, виборюючи призові місця у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах. Так, за підсумками 2013-2014 н.р. студенти стали   призерами ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.