Збірник наукових праць "Правовий вісник Української академії банківської справи"

АРХІВ
Останні випуски:
Випуск 2(11)
Випуск 1(10)
Науково-практичний журнал заснований у 2008 році.
Виходить двічі на рік українською і російською мовами.

Редакційна колегія:

головний редактор - д.ю.н., проф. В.В. Сухонос;
д.ю.н., проф., академік НАН України Ю.С. Шемшученко;
відповідальний секретар - к.ю.н., доц. В.М. Завгородня.
члени редакційної колегії:

 • д.ю.н., проф. О.Ф. Андрійко;
 • д.ю.н., проф. Л.М. Давиденко;
 • д.ю.н., проф. С.Г. Стеценко;
 • к.ю.н., доц. В. В. Сухонос;
 • к.і.н., доц. А.О. Ткаченко;
 • к.ю.н., доц. В.Д. Чернадчук.

У журналі публікуються основні результати наукових досліджень з правової тематики, розглядаються актуальні правові проблеми банківської системи, правоохоронних та інших органів, проводиться аналіз правотворчої діяльності та практики застосування законодавства.

Видання розраховане на професійних юристів, працівників органів державної влади та управління, науковців, викладачів, студентів навчальних закладів.

У Віснику відкрито наступні тематичні рубрики:

 • теорія та історія держави і права;
 • конституційне та адміністративне право;
 • фінансове та банківське право;
 • цивільне та господарське право;
 • міжнародне право;
 • аграрне та земельне право;
 • кримінальне право і процес.

Правовий вісник Української академії банківської справи Національного банку України зареєстрований у Міністерстві юстиції України. Реєстраційне свідоцтво КВ № 13433-2317Р від 26.09.2007

Видавництвом здійснюється розсилка обов’язкових примірників видання згідно із переліком одержувачів, затвердженим Кабінетом Міністрів

Вимоги до статей »»»