Збірник наукових праць "Світогляд - філософія - релігія"АРХІВ
Останні випуски:
Випуск 2
Випуск 3
Збірник наукових праць заснований у 2011 році. Виходить до двох раз на рік українською, російською і англійською мовами.
Збірник затверджено наказом МОН України від 21.11.2013 № 1609 як фахове видання (філософські науки).

Редакційна колегія:

головний редактор - д.ф.н., проф. І.П. Мозговий; співредактор - д.ф.н., проф. М.В. Попович; відповідальний секретар - к.ф.н, доц. А.О. Васюріна;
члени редакційної колегії:

 • д.ф.н., проф. З.Н. Ісмагамбетова (Казахстан);
 • д. хабілітат, проф. С. Констанчак (Польща);
 • д.ф.н., проф. Н.В. Наливайко (Росія);
 • д.ф.н., проф. О.П. Бойко;
 • д.ф.н., проф. В.М. Вандишев;
 • д.ф.н., проф. А.М. Колодний;
 • д.ф.н., проф. В.А. Косяк;
 • д.ф.н., проф. В.А. Малахов;
 • к.мист-ва, доц. С.І. Побожій;
 • к.ф.н., доц. М.Г. Проценко;
 • д.ф.н., проф. О.Н. Cаган;
 • д.е.н., проф. І.В. Сало;
 • д.ф.н., проф Л.О. Филипович;
 • д.ф.н., проф В.О. Цикін;
 • д.ф.н., проф П.Л. Яроцький.

Видання популяризує філософські ідеї, спрямовані на подальше системне формування цілісного світогляду сучасної людини, аналіз актуальних проблем сучасності через призму філософського, релігієзнавчого й культурологічного знання, його взаємозв’язку з екрономічними процесами й проблемами в житті в суспільстві, з метою пошуку оптимальних варіантів їх розв’язання. Подаються рецензії на нові наукові видання.

До участі запрошуються викладачі та співробітники навчальних закладів, докторанти, аспіранти, здобувачі наукових ступенів та студенти, релігійні діячі, державні й громадські працівники, які цікавляться питаннями духовного розвитку суспільства.

У Збірнику відкрито наступні тематичні рубрики:

 • філософія;
 • рілігієзнавство;
 • культурологія.

Збірник наукових праць видається спільно Українською академією банківської справи Національного банку України і Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. Він зареєстрований у Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про держреєстрацію КВ № 18835-7135Р від 07.09.2011.

Видавництвом здійснюється розсилка обов’язкових примірників видання згідно із переліком одержувачів, затвердженим Кабінетом Міністрів