Науково-практичний журнал "Вісник Української академії банківської справи"

АРХІВ
Останні випуски:
Випуск 1(34)
Випуск 2(35)
  Науково-практичний журнал заснований у 1996 році. Публікується двічі на рік змішаними мовами - українською, російською, англійською.

Редакційна колегія:

головний редактор – д.е.н., проф Васильєва Т.А.;
заступник гол. ред-ра – д.е.н., проф. Школьник І.О.;
відповідальний секретар – к.е.н., доц. Коренєва О.Г.;
члени редакційної колегії:

 • д.е.н., проф Козьменко О.В.;
 • д.е.н., проф. Лєонов С.В.;
 • д.е.н., проф. Д’яконова І.І.;
 • д.е.н., проф. Костюк О.М.;
 • д.е.н., проф. Сало І.В.;
 • д.е.н., доц. Балацький Є.О.;
 • к.е.н., ст. викл. Бойко А.О.;
 • к.е.н., асистент Макаренко І.О.;
 • к.е.н., доц. Люта О.В.

  Умови публікації

  Вимоги до публікації

  Графік видань

  Положення про рецензування

  Положення про видавничу етику та уникнення недобросовісної поведінки

Електронна адреса для листування та відправки статей: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Видання популяризує наукові знання та передовий досвід у галузі фінансів, грошового обігу, кредиту, податкової політики, інвестиційної діяльності. На сторінках журналу представляються результати наукових досліджень здобувачів наукових ступенів.

До публікації запрошуються викладачі та співробітники навчальних закладів, докторанти, аспіранти, здобувачі наукових ступенів та студенти, провідні фахівці банківських та фінансових установ, фахівці фондового ринку.

Вісник містить наступні тематичні рубрики:

 • економічна теорія та методологія управління;
 • проблеми фіскально-бюджетної політики;
 • теорія фінансів та бухгалтерського обліку;
 • інвестиційна та інноваційна діяльність;
 • фондовий, фінансовий і товарний ринки;
 • банківська справа;
 • економіка і фінанси підприємств;
 • страхова справа;
 • бізнес, фінанси, право;
 • приватизація та оцінка майна;
 • прикладні фінансово-економічні проблеми;
 • освіта та підготовка кадрів

Постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 09.06.1999 № 1-05/7 журнал затверджено як наукове фахове видання України.

Вісник Української академії банківської справи Національного банку України зареєстрований у Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про держреєстрацію КВ № 20632-10432ПР від 15.01.2014

Вісник Української академії банкіської справи (Herald of Ukrainian Academy of Banking) включено до міжнародної бази даних Index Copernicus (IC).

Видавництвом здійснюється розсилка обов’язкових примірників видання згідно із переліком одержувачів, затвердженим Кабінетом Міністрів