Загальний Scopus-список академії

 1. Андрєєва Г. І. Структура біржового ринку похідних цінних паперів і принципи його організації [Текст] / Г. І. Андрєєва // Актуальні проблеми економіки. – 2011. - № 5(119). – С.183-187.
 2. Бєлова І. В. Проблеми розкриття інформації в фінансовій звітності банків України [Текст] / Бєлова І. В., Коренєва О. Г., Сисоєва Л. Ю. // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №8. – С.123–129.
 3. Bielova, I. Systemically Important Banks of Ukraine [Теxt] // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - №10 (160). - С. 348-357.
 4. Бойко А. О. Оптимізація портфеля страхової компанії на основі застосування операцій перестрахування [Текст] / А. О. Бойко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1(115). – С. 160-169.
 5. Olga Boyko, Otroshchenko L. Creation of myths in the modern world / O. Boyko, L. Otroshchenko // American Journal of Scientific and Educational research – No. 1 (4) January-June. – New York, “Columbia Press”, 2014. - P. 417-423.
 6. Boyko A. Risk assessment of using insurance companies in suspicious transactions [Text] / A. Boyko, V. Roienko // Економічний часопис-ХХІ – XXI. – 2014. – № 11-12. – P. 73-76.
 7. Brychko M. Governance of stakeholder’s financial relationships: evidence fom ukrainian banking sector [Text] / Maryna Brychko // Corporate Ownership & Control. – 2013.- Vol. 11. Issue 1(continued – 7). - P. 547.
 8. Бурденко І.М. Податкова система як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку України [Текст] / І. М. Бурденко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3. – C. 150-161.
 9. Бурденко І. М. Похідні фінансові інструменти як форма фіктивного капіталу [Текст] / І. М. Бурденко, І. О. Макаренко // Актуальні проблеми економіки – 2010. – № 11 (113) – С. 181–188.
 10. Burdenko I. Methodological bases of definition of the integrated indicator liquidity of the derivatives market [Text] / Burdenko Irina, Bredikhin Vladimir // Risk governance & control: Financial markets and institutions.- 2014.- Vol. 4. Issue 4.- P. 16-24.
 11. Vasileva T. A. Empirical study on the correlation of corporate social responsibility with the banks efficiency and stability [Text] / T. A. Vasileva, A. S. Lasukova // Corporate ownership & Control . - 2013. – Vol. 10, Issue 4. – P. 86-93.
 12. Васильєва Т. А. Інтегральне оцінювання інноваційного потенціалу національної економіки України: науково-методичний підхід і практичні розрахунки [Текст] / Т. А. Васильєва, В. О. Касьяненко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. – №6(144). – С. 50-59.
 13. Васильєва Т. А. Еколого-економічне оцінювання енергетичних ресурсів у контексті забезпечення енергетичної безпеки України [Текст] / Т. А. Васильєва, С. А. Прийменко // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - N 10. - С. 252-261.
 14. Vasilyeva T. A. Analysis of internal and external imbalances in the financial sector of Ukraine's economy [Text] / Vasilyeva T. A., Lunyakov O. V., Leonov S. V. // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12 (150). – С. 176 – 184.
 15. Vasilyeva T. A. Countercyclical capital buffer as a macroprudential tool for regulation of the financial sector [Текст] / T. Vasilyeva, S. Leonov, O. Lunyakov // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - N 8. - P278-284.
 16. Vasylyeva T. A. The impact of implicit banking consolidation on systemic risk in the banking system of Ukraine [Text] / T. A. Vasylyeva, S. V. Leonov, S. D. Bohma // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 9. – С. 384–389.
 17. Васильєва Т. А. Комплексний підхід до застосування методів фінансового контролінгу в контексті ефективного використання потенціалу прибутковості [Текст] / Рябенков О. В., Васильєва Т. А. // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 10 (148) . – C. 160 –165.
 18. Васильєва Т. А. Оцінювання рівня імплементації концепції корпоративної соціальної відповідальності в банках / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, А. С. Ласукова // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – №1-2(1). – С. 89-93.
 19. Винниченко Н.В. Оцінка стану фінансової безпеки в Україні / Н.В. Винниченко, О.М. Есманов //Економічний часопис-ХХІ № 5-6 (1), 2014.
 20. Гончарова М. Л. Управлінське консультування в Україні: основні проблеми, тенденції та напрями розвитку / М. Л. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. – К., 2015. – № 2(164). – С. 136-142.
 21. Гриценко Л.Л. Обґрунтування моделей оптимізації участі держави у фінансуванні проектів в умовах інвестиційної взаємодії з бізнесом [Текст] / Л.Л. Гриценко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 2. – C. 34–40.
 22. Гриценко Л.Л. Збалансована система показників як інструмент оцінювання стратегії підприємства [Текст] / Л.Л. Гриценко, А.В. Височина // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – C. 161–167.
 23. Hrytsenko L.L. Contemporary views on the essence of company’s solvency analysis [Text] / L.L. Hrytsenko, I.M. Boyarko // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8. – С. 157–165.
 24. Гриценко Л.Л. Управління ризиками при реалізації інфраструктурних проектів у рамках державно-приватного партнерства [Текст] / Л.Л. Гриценко, Т.Ю. Красуля // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – C. 85–90.
 25. Гриценко Л.Л. Підходи до класифікації форм та видів реструктуризації підприємств [Текст] / Л.Л. Гриценко, О.В. Ісаєва // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – C. 111–116.
 26. Гриценко Л. Л. Банківська система України: сучасний стан і напрямки розвитку [Текст] / Л. Л. Гриценко, Є. Ю. Онопрієнко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 10. – C. 111–116.
 27. Hrytsenko L. L. Methodological approach on estimation of quality of state regulation influence on Ukrainian financial services market [Text] / L. L. Hrytsenko, I. M. Boyarko, O. V. Deyneka // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – P. 183–190.
 28. Гриценко Л. Л. Комплексна експрес-методика оцінки кредитоспроможності підприємств з урахуванням приналежності до виду економічної діяльності [Текст] / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко, В. Л. Лиштван // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 206–214.
 29. Гриценко Л. Л. Контролінг грошових потоків підприємств [Текст] / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко, В. В. Роєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3(105). – С. 148–154.
 30. Гриценко Л. Л. Дискримінантна модель діагностики банкрутства малих підприємств [Текст] / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко, А. А. Губар // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5(95). – С. 256–262.
 31. Гриценко Л. Л. Фінансовий механізм функціонування суб’єктів господарювання в умовах комерційного розрахунку [Текст] / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8(86). – С. 97–103.
 32. Гриценко Л. Л. Обгрунтування пріоритетних джерел забезпечення інвестомісткості національної економіки України [Текст] / Л. Л. Гриценко // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - N 9. - С. 84-92.
 33. Дехтяр Н. А. Приватизаційні цикли в системі обґрунтування тенденцій розвитку економіки [Текст] / І. М. Боярко, Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 2. – С. 51-59.
 34. Дехтяр Н. А. Державні видатки в контексті забезпечення економічного зростання України / Н. А. Дехтяр, І. М. Боярко, О. В. Дейнека // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – № 5-6. – 56-59.
 35. D’yakonova I. Methodologacal foundation for the modernization of the banking supervision in Ukraine on the basis of leading indicators [Text] / І. D’yakonova // Investment Management and Financial Innovation. - 2008. – Vol. 5. Issue 2. – Р. 79 – 84.
 36. Д’яконова І.І. До питання визначення понять "банківське регулювання" та "банківський нагляд" [Текст] / І.І. Д’яконова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8(86). – С. 183–193.
 37. Д’яконова І.І. Антологія статей журналу "Актуальні проблеми економіки" авторів, що захистили дисертації 2001-2010 [Текст] / І.І. Д’яконова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7. - С. 2-4.
 38. Д’яконова І.І. Розвиток методичних підходів до оцінювання незалежності органів банківського нагляду [Текст] / І.І. Д’яконова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 2(140). – С. 63-68.
 39. D'yakonova I. Estimation of banking system regulation efficiency [Text] / Iryna D'yakonova Yevgeniya Mordan // Corporate Ownership & Control. – 2014.- Vol. 12. Issue 1(continued – 9). - P. 775-781.
 40. Єріс Л. М. Оцінка індикаторів ринкової позиції банків в сучасних умовах розвитку фінансового ринку [Текст] / Л. М. Єріс // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7 – С. 191-200.
 41. Журавка Ф.О. Вплив девізної політики Національного банку України на обмінний курс гривні / Ф. О. Журавка // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5(83). – С. 154–160.
 42. Kozlovska G. Manifestation of sensory perceptions in newspaper informational texts / G. Kozlovska // Canadian Journal of Science, Education and Culture. – No. 1 (5) (January-June). – Toronto: University of Toronto, “Toronto Press”, 2014. – Volume II. – P. 479-483.
 43. Kozmenko O. The analysis of market structure and dynamics in Ukraine, Russia and European Insurance and Reinsurance Federation (CEA) member states [Text] / O. Kozmenko, O. Merenkova, A. Boyko // Problems and Perspectives in Management International Research. – 2009. – Vol.7. Issue 1. – Р. 29–39.
 44. Kozmenko O. The modeling of equilibrium of the reinsurance markets in Germany,France and Ukraine: comparative characteristics [Text] / O. Kozmenko, O. Kuzmenko // Investment Management and Financial Innovations. – 2011. - № 2. – Р. 8-16.
 45. Козьменко О. В. Використання структурного моделювання при дослідженні показників страхового ринку і ринку банківських послуг [Текст] / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко // Актуальні проблеми економіки. – №5 (119). – 2011. – С.284–292.
 46. Козьменко О. В. Фінансові методи управління катастрофічними ризиками [Текст] / О. В. Козьменко, О. М. Пахненко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 217–224.
 47. Kozmenko O. Evaluation and use of indicators of insurance companies’ investment activities [Text] / O. Kozmenko, V. Roienko // Investment Management and Financial Innovations. – 2013. – Vol. 10. – P. 98-105.
 48. Kozmenko S. Paradoxes of Financial Globalization [Text] / S. Kozmenko, H. Chuyko // Problems and Perspectives in Management. – 2003. – Vol. 1. Issue 1. – Р. 14-17.
 49. Kozmenko S. Investment provision of innovative development in Ukraine [Text] / S. Kozmenko, T. Vasyl’yeva // Problems and Perspectives in Management. – 2008. – Vol. 6. Issue 1. – Р. 4-10.
 50. Kozmenko S. Countercyclical monetary policy in major economies of the Commonwealth of Independent States [Text] / S. Kozmenko, T. Savchenko // Investment Management and Financial Innovations International Research Journal. – 2011. – № 4. – P. 8–20.
 51. Kozmenko S. Development of an explicit rule of monetary policy for the economy of Ukraine [Text] / S. Kozmenko, T. Savchenko // Investment Management and Financial Innovations International Research Journal. – 2013. – № 1. – P. 8–19.
 52. Kozmenko S. Counterc yclical monetary policy in major economies of the Commonwealth of Independent States / S. Kozmenko, T . Savchenko // Investment Management and Financial Innovations International Research Journ al. – 2011. – № 4. – P. 8–20.
 53. Kozmenko S. Plastun O. The necessity of stock markets information incorporation into the methodology of credit rating agencies [Text] / Serhiy Kozmenko, Oleksiy Plastun // Investment Management and Financial Innovations. – 2012. – Vol. 9. – P. 50-58.
 54. Kozmenko S. Indicators DZ and RDZ: essence, methods of calculation, signals and rules of trading [Text] / Serhiy Kozmenko, Oleksiy Plastun // Investment Management and Financial Innovations. – 2011. – № 8. – P. 50-58.
 55. Козьменко С.М. Фінансіалізація економіки та її вплив на індикатори соціально-економічного розвитку окремих країн [Текст] / С. М. Козьменко, М. В. Корнєєв, В. В. Македон // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - N 11. - С. 290-299.
 56. Kostyuk A. Will the proposed regulatory reforms by the basel committee improve economic performance in emerging economies? an empirical application to Egypt and Ukraine [Text] / Abdel-Baki M., Kostyuk A., Govorun D. // Corporate Ownership and Control. – 2011. - Vol. 8. Issue 2. – P.14-30.
 57. Kostyuk A. The board committee members: theory and advanced practices for banks [Text] / A. Kostyuk, D. Govorun // Corporate Ownership and Control. – 2010. - Vol. 7. Issue 4. – P. 72-82.
 58. Kostyuk A. Board Practices: An International Review [Text] / A. Kostyuk // Corporate Ownership and Control. – 2003. - Vol. 1. Issue 1. – P. 107 – 118.
 59. Kostyuk A. Market for Corporate Control in Ukraine [Text] / Alexander Kostyuk // Problems and perspectives in management. – 2003. – Vol. 1. - P. 24-28.
 60. Kostyuk A. Business innovations and structure of corporate ownership in Ukraine [Text] / A. Kostyuk // Corporate Governance. – 2005. - Vol. 5. Is. 5. - P.19 – 29.
 61. Kostyuk A. Financial-Industrial Groups At The Markets For Corporate Control And Investments: The Case Of Ukraine [Text] / A. N. Kostyuk, K. Tchernyshov, H. Kostyuk // Corporate ownership and Control. – 2005. – Vol. 2. Issue 2 (winter 2005). – P. 77 – 91.
 62. Kostyuk A. Minority Shareholders Vs. The State: The Case Of JSC "Ukrneft” [Text] / A. N. Kostyuk, H. V. Kostyuk // Corporate Ownership and Control. – 2005. – Vol. 2. Issue 3 (spring 2005). – P. 106 – 112.
 63. Kostyuk A. Board Committee Practices In Ukraine [Text] / A. N. Kostyuk // Corporate Ownership and Control. – 2005. – Vol. 3. Issue 1. – P. 114 – 117.
 64. Kostyuk A. Corporate Governance And Performance: Stakes On Ownership? Empirical Research Of The Ukrainian Banks [Text] / A. Kostyuk, D. Govorun, O. Neselevska, V.Iefymenko, O.Gyrba // Corporate Ownership and Control. – 2011. – Vol. 8. Issue 4 (continued – 5). – P. 532 – 550.
 65. Kostyuk A. Corporate Social Responsibility Index For Ukrainian Banks: The Essentials For Implementation [Text] / A. Kostyuk, O. Kostyuk, Y. Mozghovyi, Y. Kravchenko // Corporate Ownership and Control. – 2013. – Vol. 10. Issue 4 (continued – 4). – P. 434 – 445.
 66. Kostyuk A. Board size and composition: the main tradeoffs [Text] / A. Kostyuk, V. Coverga // Corporate Board. – Volume 2, Issue 1, 2006. - P. 48-54.
 67. Kostyuk, A. Corporate Board Composition in an Emerging Market / A. Kostyuk // Corporate Board: Role, Duties & Composition. – Sumy : Virtus Interpress. – 2007. –Vol. 3. Is. 3. - P. 33 - 38.
 68. Kostyuk, A. Supervisory Board in an Emerging Economy: Meetings of the Board / A. Kostyuk // Corporate Board: role, duties & composition. – Sumy : Virtus Interpress. – 2006. – Vol. 2. Is. 3. - P. 41 - 45.
 69. Kostyuk, A. A Practitioner’s Research: Director Remuneration in Ukraine / A. Kostyuk // Corporate Board: role, duties & composition. – Sumy : Virtus Interpress. – 2006. – Vol. 2. Is. 2. - P. 37-42.
 70. Kostyuk, A. The Kostyuk Report: Executive Compensation Practices in Ukraine / A. Kostyuk // Corporate Board: role, duties & composition. – Sumy : Virtus Interpress. – 2005. – Vol. 1. Is. 2. - P. 31-38.
 71. Kostyuk, A. The Kostyuk Report: Corporate Board Practices in Ukraine / A. Kostyuk // Corporate Board: role, duties & composition. – Sumy : Virtus Interpress. – 2005. – Vol. 1. Is. 1. - P. 18-27.
 72. Кремень В. М. Оцінювання фінансової стійкості підприємства [Текст] / В. М. Кремень, С. Я. Щепетков // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - N 1. - С. 107-117.
 73. Кремень В. М. Сутність поняття "фінансовий нагляд": структурно-декомпозиційний аналіз [Текст] / В. М. Кремень // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - N 9. - С. 38-46.
 74. Кривенко Л. В. Населення як чинник розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення [Текст] / Л. В. Кривенко, О. В. Мелешко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. – № 1. - С. 185-192.
 75. Кривенко Л. В. Концептуальні засади розвитку людського капіталу в умовах підвищення конкурентоспроможності країни [Текст] / Кривенко Л. В., Овчаренко С. В. // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. - № 1 – 2. – С. 23 – 26.
 76. Криклій О. А. Науково-методичний підхід до управління ліквідністю банку на основі результатів аналізу таксономічних індикаторів [Текст] / О. А. Криклій, Д. О. Рябіченко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - №12. - С.196-207.
 77. Криклій О. А. Науково-методичний підхід до планування прибутку банку на основі синтетичних багатовимірних індикаторів [Текст] / О. А. Криклій, О. О. Лисянська // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №7. - С.409-416.
 78. Kryklii О. Problem Loans Management System In Bank [Text] / О. Kryklii, О. Krukhmal // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №5. - С.409-416.
 79. Крухмаль О. В. Проблеми капіталізації та оцінювання достатності капіталу банку [Текст] / В. В. Коваленко, О. В. Крухмаль, Ж. І. Торяник // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8. – С. 276-287.
 80. Kuzmenko O. Optimization of the risk level of net retention in the insurance market [Text] / O. Kuzmenko, A. Bozhenko // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – № 11-12. - P. 76-79.
 81. Жулінська К. Сутнісно-структурне визначення грошово-кредитного механізму [Текст] / К. Жулінська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - № 6 (108). – С. 215-220.
 82. Куришко О.О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні / О.О. Куришко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1 (127). – С. 267–275.
 83. Lapina Y. Investment banks efficiency and corporate governance framework: finding unique peculiarities? [Text] / Yuliya Lapina // Corporate Ownership & Control. – 2014.- Vol. 11. Issue 2(continued – 7). - P. 743-752.
 84. Leonov S. V. Formalization of functional limitations in functioning of co-investment funds basing on comparative analysis of financial markets within fm ceec. [Text] / Leonov S. V., Vasylieva T. A., Tsyganyuk D. L. // Actual Problems of Economics. – 2012. - Vol. 134. Issue 8. - P. 75-86.
 85. Leonov S. V. Determinants of government bond spreads in Ukraine and new EU members [Text] / S. V. Leonov, O. V. Isaieva // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №5. – P. 416-425.
 86. Leonov S. V. The impact of implicit banking consolidation on systemic risk in the banking system of Leonov S. Potential of institutional investors and stock market development as an alternative to savings allocation of households [Text] / Sergiy Leonov, Sergiy Frolov, Viacheslav Plastun // Економічний часопис-ХХІ. - 2014. - №11-12. - P. 65-68.
 87. Lopatkina I. Economic and social effects of trade liberalization in Turkey / I.Lopatkina // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 11. – С.19-29.
 88. Люта О. В. Удосконалення методів оцінки фінансової стійкості місцевого бюджета [Текст] / О. В. Люта, І. М. Боярко, Н. Г. Пігуль // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9 (135). – С. 194-201.
 89. Макаренко М. І. Структурні зрушення в системі інфляційних ризиків української економіки [Текст] / М. І. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - № 6 (84). – С. 96-102.
 90. Макаренко М. І. Інфляційне таргетування і макроекономічна динаміка: посткризовий аналіз [Текст] / М. І. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. - № 11 (137). – С. 73-79.
 91. Ярошенко О. В. Життєвий цикл недержавного пенсійного фонду: методика визначення [Текст] / О. В. Ярошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. - № 3. – С. 235-242.
 92. Могиліна Л. А. Науково-методичні засади оцінювання рівня фінансової безпеки промислових підприємств України [Текст] / Л. А. Могиліна // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 203-210.
 93. Mozghovyi Y. Corporate Social Responsibility Index For Ukrainian Banks: Mozghovyi, Ya. Correlation between the corporate social responsibility and financial perfomance of the bank in Ukrainian context [Text] / Ya. Mozghovyi, Iu. Ratnykova // Corporate Ownership & Control, Volume 8, Issue 2, 2011. – P. 122-131.
 94. Mozghovyi, Ya. Corporate governance regulation in banks in the context of crisis: the role of the National bank of Ukraine [Тext] / Ya. Mozghovyi, K. Kondrunina, Iu. Ratnykova, D. Skidan // Corporate Ownership & Control. - Volume 9. - Issue 1. - 2011. - Continued 1. - P. 221 - 233.
 95. Павленко Л. Д. Науково-методологічний підхід до встановлення цін на банківські продукти на основі ринкового методу [Текст] / Павленко Л. Д. // Актуальні проблеми економіки. – 2012. - № 1 (127). - С.228-234.
 96. Петрушенко Ю. М. Концептуальні основи фінансування місцевого розвитку в проектах програми розвитку ООН в Україні [Текст] / Ю. М. Петрушенко, Н. М. Костюченко, Ю. І. Данько // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №9. – С. 257-263.
 97. Пластун В. Л. Формування оптимального портфеля страхових послуг [Текст] / Пластун В. Л., Домбровський В. С. // Актуальні проблеми економіки. - №1 (127). - 2012. - С. 335-341.
 98. Пластун В. Л. Пріоритети розвитку кредитних спілок у сучасних умовах [Текст] / В. Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 10. - С. 131-138.
 99. Пластун В. Л. Стратегія формування оптимальних інвестиційних портфелів із врахуванням фази економічного циклу [Текст] / В. Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №6 (156). - С. 530-538.
 100. Пластун О. Л. Гіпотеза ефективного ринку як сучасна концепція фондового ринку [Текст] / В. С. Домбровський, О. Л. Пластун, В. Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №1. - С. 14-20.
 101. Пластун О. Л. Врахування фази життєвого циклу підприємства як фактор попередження його банкрутства [Текст] / В. С. Домбровський, О. Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №9. – С. 113-121.
 102. Plastun A. Intraday Anomalies and Market Efficiency: A Trading Robot Analysis / G. M. Caporale, L. Gil-Alana, A. Plastun, I. Makarenko : Working Paper No. 14-05. – Brunel University, London.
 103. Plastun A. Long Memory in the Ukrainian Stock Market and Financial Crises / Guglielmo Maria Caporale, Luis Gil-Alana, Alex Plastun, Inna Makarenko : Working Paper No. 13-27. – Brunel University, London.
 104. Plastun A. Behavior of financial markets efficiency during the financial market crisis: 2007 – 2009 / R. H. Mynhardt, A. Plastun, I. Makarenko // Corporate Ownership and Control Volume 11, Issue 2, Fall 2014 (continued 5). – p. 473-488.
 105. Plastun A. The Overreaction Hypothesis: The case of Ukrainian stock market [Text] / Ronald Henry Mynhardt, Alexey Plastun // Corporate Ownership and Control. – 2013 . - Vol.11. Issue 1 (continued 4). – P. 406-423.
 106. Пожар Т. О. Роль фінансово-економічних методів державного фінансового контролю у забезпеченні бюджетної дисципліни / Т. О. Пожар // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8 (122). – С. 327–333.
 107. Рекуненко І. І. Функції інфраструктури фінансового ринку / І. І. Рекуненко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 244-249.
 108. Rekunenko I. Proposals on development strategy of the financial market infrastructure in Ukraine [Text] / Igor Rekunenko, Dmitriy Riabichenko // Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions.- 2014.- Vol. 4. Issue 4.- P. 34-39.
 109. Riabichenko D. Organizational peculiarities of bank liquidity management: international experience and Ukrainian practice [Text] / D. Riabichenko // Corporate Ownership and Control. – 2014. – № 11. – С. 935–944.
 110. Riabichenko D. Corporate governance in the extractive industry – comparing russian oil and gas companies and south african gold producers [Text] / Dmitriy Riabichenko // Corporate Ownership & Control. – 2013.- Vol. 11. Issue 1(continued – 11). - P. 917-928.
 111. Рябушка Л. Б. Інтегральне оцінювання соціально-економічного розвитку муніципалітетів країн-членів Європейського Союзу [Текст] / Л. Б. Рябушка // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - N 9. - С. 264-271.
 112. Савченко Т. Г. Оцінювання ефективності інструментів валютного регулювання в Україні / Т. Г. Савченко, М. А. Єпіфанова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 161–170.
 113. Савченко Т. Г. Дослідження економічних циклів найбільших економік СНД на основі процедури Брай-Бошена / Т. Г. Савченко, І. П. Манжула // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 289–299.
 114. Савченко Т. Г. Методологічні підходи до розробки монетарного правила в Україні [Текст] / Т. Г. Савченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 268–278.
 115. Szavcsenko T. A monetáris politikai alapősszefűggések kidolgozásának lépései az ukrán gazdaságban [Text] / Tarasz G. Szavcsenko // Hitelintézeti szemle. – 2012. – № 6. – P. 545–555.
 116. Сало І. В. Система управління конкурентоспроможністю банку [Текст] / І. В. Сало, О. В. Мірошниченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5(131). – С. 279-287.
 117. Серпенінова Ю. С. Комплексна оптимізаційна модель управління ліквідністю банку [Текст] / Ю. С. Серпенінова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 300-306.
 118. Серпенінова Ю. С. Особливості організації аудиту фонду гарантування вкладів фізичних осіб [Текст] / Ю. С. Серпенінова // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - N 6. - С. 427-432.
 119. Побудова фінансового механізму управління ліквідністю банку / Ю. С. Серпенінова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 159–166.
 120. Сисоєва Л. Ю. Аналіз ефективності функціонування диверсифікованих компаній / Л. Ю. Сисоєва // Актуальні проблеми економіки. – 2011. - № 5(119). – С. 130-135.
 121. Сисоєва Л. Ю. Передумови розвитку наглядових підходів до регулювання системних ризиків у фінансовій сфері [Текст]/ Л. Ю. Сисоєва, А. В. Буряк // Економічний часопис – XXI. – 2014. - № 1-2(2). – С. 20-23.
 122. Фролов С. М. Науково-методичний підхід до оцінювання бюджетного потенціалу прикордонної території у контексті управління її інноваційним розвитком [Текст] / С. М. Фролов, С. М. Махнуша, В. М. Олійник // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - N 7. - С. 180-194.
 123. Школьник І. О. Особливості функціонування фінансових ринків країн, що розвиваються, в контексті фінансової глобалізації [Текст] / І. О. Школьник // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - № 6 (84). – С. 63–66.
 124. Shkolnyk I. The peculiarities of the financial market development in Ukraine [Text] / I. Shkolnyk, O. Kozmenko // Investment Management and Financial Innovations. – 2008. – Vol. 5. Issue 1 – Р. 104–112.
 125. Shkolnyk I. Risk management of financial supermarkets [Text] / I. Shkolnyk // Problems and Perspectives in Management. International Research Journal. – 2008. – Vol. 6, Issue 1.– № 1. – Р. 24–30.
 126. Школьник І. О. Визначення впливу операцій ІРО на капіталізацію економіки України як один із пріоритетних джерел її економічного зростання [Текст] / І. О. Школьник, С. В. Червякова // Актуальні проблеми економіки. - 2012. – №5(131). – С. 287-297.
 127. Scherbina T. Risk management, corporate governance and investment banking: the role of Chief Risk Officer / Scherbina T., Afanasieva O., Lapina Yu // Corporate Ownership & Control. – 2013. – Vol. 10. Issue 3 (continued – 2) – Р. 313-330.
 128. Yaremenko N. Bank investment attractiveness and the methodology for its assessment at mergers and acquisitions [Text] / N. Yaremenko // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - N 10. – C. 412-421.
 129. Ярошенко А. С. Механізм сек`юритизації банківських активів як засіб оптимізації проектного портфеля банку [Текст] / А. С. Ярошенко, О. С. Кобичева // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - N 4. - С. 259-266.
 130. Ярошенко А. С. System approach to state efficiency audit arrangement [Текст] / А. С. Ярошенко, Ж. А. Олексіч // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – 2015. - №3 (165). – С. 393-401.