Орієнтовна тематика психологічних тренінгів

 • Тренінг адаптації першокурсників
  Мета проведення: сприяння психологічній адаптації першокурсників до умов навчання; корекція хибних очікувань і типових ілюзій щодо навчання у вищому закладі освіти; підвищення мотивації навчання; знаходження оптимальних моделей поведінки в студентському середовищі; добір оптимальної стратегії навчання.
 • "Від впевненості до гармонії"
  Мета проведення: зниження рівня особистісної тривожності; підвищення самооцінки; розширення самосвідомості; формування конструктивної взаємодії з ровесниками, батьками; вирішення конфліктних ситуацій; пошук сенсу життя та життєвих перспектив.
 • "Здоровий стиль життя"
  Мета проведення: формування гнучкої активної життєвої позиції; оволодіння вміннями правильно висловлювати свої емоції, почуття; навчитися цінувати свою особистість; оволодіти вміннями та навичками правильно структурувати свій час для роботи та відпочинку; подолати або зменшити прояви страху хвороби, смерті; навчитися ефективно спілкуватися з іншими людьми; оволодіти навичками і вміннями правильно реагувати на стресові ситуації і долати їх.
 • Фільмотерапія
  Фільмотерапія – це найбільш м’який, екологічний метод освоєння людиною власного внутрішнього світу, способів встановлення контакту з автентичними почуттями і переживаннями на основі кіномистецтва. Головна мета фільмотерапії - є взаємодопомога учасників групи у набутті кожним особистого досвіду та свідомого контролю над своїм внутрішнім світом.