Вступнику

Правила прийому

  Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796.

  Правила прийому до Академії у 2016 році.

Академія оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями, освітньо-кваліфікаційним рівнем, спеціальностями (освітніми програмами), формами навчання відповідно до ліцензії в межах доведеного обсягу прийому.

До Академії приймаються громадяни України, особи без громадянства, а також іноземці, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Національного банку України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів.

  Про навчання іноземних громадян в Україні.

  Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації.

  Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова.

Прийом до Академії на всі ступені, освітньо-кваліфікаційний рівень здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Академії на конкурсній основі, якщо певний ступінь, освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю (освітньою програмою), якщо за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові (посадові) обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий курс (з нормативним строком навчання) приймаються особи на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненим напрямом підготовки, або здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Особа може вступити до Академії для здобуття освітнього ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та/або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Звернись із запитанням до приймальної комісії зараз у ВКонтакте або на поштову скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса приймальної комісії:

40000, м. Суми,
вул. Петропавлівська, 57
другий навчальний корпус, ауд. 135
Тел. 8 (0542) 665-125