Вступнику

Спеціальність "Економіка (освітня програма "Економічна кібернетика")"

"Економічна кібернетика" – сучасна престижна спеціальність. Її професійна спрямованість – інформаційні системи в управлінні економічними об’єктами та прийняття управлінських рішень на основі комп’ютерного моделювання економічних систем і процесів, використання інформаційних технологій.

  Презентація спеціальності "Економічна кібернетика":
 • у форматі   PDF
 • у форматі   MS PowerPoint

Три кити, на яких базується підготовка за спеціальністю "Економічна кібернетика":

 1. базова економічна освіта;
 2. ґрунтовна підготовка в галузі комп’ютерного моделювання економічних процесів;
 3. навчання сучасним інформаційним системам і технологіям.

Сьогодні недостатньо бути кваліфікованим економістом, потрібно вміти ефективно застосовувати комп'ютерні технології при вирішенні поставлених керівництвом задач. Комп'ютерне моделювання бізнес-процесів, автоматизація економічних і фінансових розрахунків значно скорочують час розв'язання задач і прийняття управлінських рішень, забезпечують точність отриманих результатів і їх ефективність.

Фахівець зі спеціальності "Економічна кібернетика" здатен використовувати в своїй повсякденній професійній діяльності сучасні математичні методи та моделі, інформаційні системи, прикладні програмні продукти. Він має ґрунтовні знання в галузі економіки, відмінно володіє комп'ютерною технікою, що дозволяє йому автоматизувати своє робоче місце, швидко пристосуватися до нових умов і знайти своє місце на ринку праці.

Фахівці зі спеціальності "Економічна кібернетика" працевлаштовуються на підприємствах виробничої та невиробничої сфери, фінансових установах, органах державного управління, вищих навчальних закладах, контрольно-ревізійних та податкових управліннях, органах соціального забезпечення, IT-компаніях тощо.

Приклади посад, на яких працюють наші випускники:

 • економіст відділу інвестиційних проектів підприємства,
 • начальник відділу розробки продукції департаменту маркетингу інвестиційної компанії,
 • економіст відділу бізнес-аналізу банку,
 • головний спеціаліст відділу розробки та підтримки фінансової та управлінської звітності банку,
 • начальник відділу параметризації банківських систем,
 • економіст відділу управління ризиками банку,
 • економіст відділу пластикових карток банку,
 • фінансовий аналітик,
 • експерт з аудиту,
 • фахівець відділу фінансово-економічної безпеки,
 • викладач вищого навчального закладу,
 • аналітик-розробник комп’ютерних систем відділу інформаційно-аналітичних систем банку,
 • аналітик баз даних підприємства,
 • Web-дизайнер,
 • адміністратор Web-сайтів,
 • системний адміністратор,
 • програміст,
 • інженер з контролю якості програмного забезпечення,
 • провідний інженер з програмного забезпечення.

В процесі підготовки за спеціальністю "Економічна кібернетика" студенти набувають практичних навичок розв'язування економічних задач з використанням комп'ютерного моделювання, програмування, інформаційних систем і технологій, комп'ютерних мереж.

Особлива увага приділяється безперервній комп'ютерній підготовці майбутнього економіста-аналітика. Для цього всі фахові дисципліни мають комп'ютерну підтримку, діє внутрішній Web-сайт кафедри, науковий гурток з програмування, мережева академія СІSCO компанії Сisco Systems – світового лідера у виробництві мережевого устаткування, дилінговий зал з інформаційним терміналом Thomson Reuters Eikon. В навчальний процес щорічно впроваджуються нові інформаційні технології, працює програма Microsoft Dream Spark, в рамках якої студенти та викладачі кафедри можуть безкоштовно використовувати на своїх персональних комп'ютерах ліцензійне програмного забезпечення Microsoft, включаючи Windows, Visual Studio, Project, Visio та інші продукти.

У складі кафедри "Економічна кібернетика" працюють висококваліфіковані викладачі, серед яких 1 доктор наук, 10 кандидатів наук, якими виконуються держбюджетні науково-дослідні роботи. В 2009 році випускниками кафедри захищено 2 кандидатські дисертації, у 2012 році – 1 кандидатська дисертація.

Наші студенти отримують таку ж базову економічну підготовку, як і студенти інших економічних спеціальностей. Вони вивчають весь цикл передбачених для галузі знань "Економіка та підприємництво" фундаментальних економічних дисциплін, серед яких: мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка, регіональна економіка, економіка підприємства, статистика, менеджмент, маркетинг, гроші та кредит, фінанси, бухгалтерський облік тощо. Це забезпечує ефективне сприйняття професійно-орієнтованих дисциплін, пов'язаних з дослідженням і моделюванням економічних процесів, в першу чергу, в управлінні фінансами, менеджменті та маркетингу.

Рівень математичної та комп'ютерної підготовки студентів спеціальності "Економічна кібернетика" значно перевищує рівень підготовки студентів інших економічних спеціальностей.

Основу професійної підготовки економіста-аналітика становлять такі дисципліни, як:

 • економічна кібернетика,
 • дослідження операцій,
 • моделювання економіки,
 • моделі економічної динаміки,
 • прогнозування соціально-економічних процесів,
 • системи прийняття рішень,
 • технології проектування та адміністрування баз даних,
 • інформаційні системи і технології в управлінні,
 • управління проектами інформатизації та інші.

На базі фундаментальної економічної, математичної та комп'ютерної підготовки у студентів формуються навики моделювання, програмування, використання сучасних інформаційних систем і технологій для вирішення прикладних економічних задач. Спрямованість всіх практичних і лабораторних занять з фахових дисциплін на засвоєння та широке використання комп'ютерних технологій в аналізі та управлінні економічними системами підвищує ефективність економічної спеціалізації. В процесі навчання студенти отримують ґрунтовні знання про процеси прийняття управлінських рішень та ефективне управління в економічних, фінансових та банківських системах. З практичними аспектами професійної діяльності студенти знайомляться під час проходження виробничої практики в банках, страхових компаніях, на підприємствах тощо.

Шановні абітурієнти, колектив кафедри економічної кібернетики запрошує вас на навчання. Спеціальність "Економічна кібернетика" – це глибокі теоретичні знання в галузі економіки та комп'ютерних технологій і їх успішна реалізація на ринку праці.

Звернись із запитанням до приймальної комісії зараз у ВКонтакте або на поштову скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса приймальної комісії:

40000, м. Суми,
вул. Петропавлівська, 57
другий навчальний корпус, ауд. 135
Тел. 8 (0542) 665-125