Вступнику

Спеціальність "Міжнародні економічні відносини (освітня програма "Міжнародний бізнес")"

"Міжнародна економіка" − це престижна спеціальність, спрямована на підготовку фахівців нової формації. Наші студенти глибоко вивчають теорію і практику управління міжнародним бізнесом у сучасних конкурентних умовах, отримують унікальний досвід, роботи в команді, лідерства, вміння спілкуватися з іноземними партнерами.

УАБС НБУ УАБС НБУ УАБС НБУ
Презентація спеціальності "Міжнародна економіка" Календар спеціальності "Міжнародна економіка" Працевлаштування випускників

 

Магістерські програми кафедри міжнародної економіки УАБС

Кафедра міжнародної економіки пропонує випускникам бакалаврату (будь-яких напрямів підготовки) навчання на двох магістеріських програмах.

З 6 липня 2015 року ДВНЗ УАБС НБУ починає прийом документів до вступу на дві магістерські програми спеціальності "Міжнародна економіка":

1. Магістерська програма "Управління міжнародними фінансами та бізнесом".

2. Магістерська програма "Міжнародні бізнес-комунікації".

Кваліфікація, що присвоюється: Магістр з міжнародної економіки

Рівень кваліфікації: Магістр

Початок навчання – 1 вересня 2015 року.

Спеціальні вимоги до зарахування: Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра будь-якого напряму, та за результатами вступних випробувань з фаху та іноземної мови на конкурсній основі.

Профілі програм:

1. Магістерська програма "Управління міжнародними фінансами та бізнесом"

Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ECTS (1 рік 6 міс.)

Магістерська програма орієнтована на поглиблену професійну підготовку фахівців у галузі міжнародної економіки та менеджменту, надаючи слухачам необхідні знання та вміння для забезпечення міжнародного економічного розвитку підприємств, формування й розбудови міжнародних економічних відносин установ та організацій, набуття практичних знань у сфері фінансового та корпоративного менеджменту міжнародних компаній.

Програма розроблена з урахуванням останніх тенденцій та перспективних напрямів реалізації міжнародних економічних відносин сучасного бізнесу, кращого практичного досвіду роботи на національному та світовому фінансових і товарних ринках і постійно перебуває в процесі адаптації до глобальних вимог бізнесу.

Детальніше.

2. Магістерська програма "Міжнародні бізнес-комунікації"

Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ECTS (1 рік 6 міс.)

Магістерська програма "Міжнародні бізнес-комунікації" зорієнтована на підготовку спеціалістів в галузі міжнародної економіки та бізнес-комунікацій з поглибленим вивченням професійної англійської мови та другої іноземної мови (французької або німецької). Крім суто економічних дисциплін, особливу увагу у програмі приділяється розвитку крос-культурної компетентності, психології ділового спілкування, бізнес-етикету, володіння вербальними і невербальними навичками комунікації, , управління людьми та зв’язкам з громадськістю,організації переговорного процесуз урахуванням міжнародної специфіки.

Детальніше.

7 переваг спеціальності "Міжнародна економіка"

  • вільне володіння іноземною мовою

Щоб вивчити дві іноземні мови не обов’язково навчатися на перекладача: в рамках курсу "Міжнародна економіка" студенти мають можливість поглиблено вивчати англійську мову протягом всіх років навчання, а на старших курсах – ще і другу іноземну мову за вибором (німецьку, французьку).

  • практика за кордоном

Щороку студенти спеціальності "Міжнародна економіка" стажуються у фінансово-кредитних установах, податкових адміністраціях, центрах розвитку підприємництва Польщі; знайомляться з діяльністю Національного банку, Банківської асоціації та Міністерства фінансів Чехії; відвідують курси на базі Дойче Бундесбанку – центрального банку Німеччини; беруть участь у навчальних семінарах з банківської справи, корпоративного управління, обліку і аудиту в університетах Рима, Неаполя, Пізи (Італія).

  • чотири дипломи за п’ять років – це реальність

Реалізуючи стратегію міжнародного співробітництва, академія надає своїм студентам унікальну, не тільки для міста Суми, але й для провідних вишів України, можливість протягом п’яти років навчання отримати не тільки два вітчизняних дипломи – бакалавра та магістра, а й два європейських дипломи – диплом бакалавра/магістра з маркетингу університету Ліннеус (Швеція) та диплом бакалавра/магістра з міжнародного менеджменту університету Лінк Кампус (Італія), диплом бакалавра/магістра з міжнародних відносин Центрально-Європейського університету (Словаччина). Чотири дипломи за п’ять років навчання створюють для випускників академії значні конкурентні переваги на ринку праці не тільки в Україні, а й в країнах Європейського Союзу.

  • програми відкритих лекцій

Крім того, на спеціальності "Міжнародна економіка" реалізується унікальна модель майстер-класів відомих закордонних фахівців з різних країн світу. Так, починаючи з 2010 року, участь у навчальному процесі кафедри взяли професори з університету Ліннеус (Швеція), університету Неаполя (Італія), Лондонської школи економіки (Великобританія), Банківської академії (Сербія) тощо.

  • академічна мобільність студентів

Глибокі знання іноземної мови, що отримують студенти у процесі навчання, надає можливість студентам-міжнародникам приймати активну участь у програмах молодіжної академічної мобільності: Erasmus+, Youth in Action та інших численних наукових та творчих проектах за кордоном.

  • кваліфіковані викладачі

Професорсько-викладацький склад кафедри користується великою повагою у колах зарубіжних вчених. Результатом цього є постійні запрошення викладати спеціальні дисципліни, наприклад, "Корпоративне управління в банках", "Управління в ТНК" у провідних університетах світу, зокрема у Вищий школі економіки Ханкен (Фінляндія), університеті Неаполя (Італія), університеті Ліннеус (Швеція) та інших. Знання, якими володіють викладачі кафедри міжнародної економіки, відповідають запитам часу, адже викладачі постійно запрошуються у якості доповідачів на міжнародні конференції та семінари, де ці знання отримують відповідне обґрунтування.

  • перспектива працевлаштування

Професійні знання, вільне володіння іноземними мовами надають випускникам спеціальності "Міжнародна економіка" значні переваги на ринку праці. Випускники спеціальності "Міжнародна економіка" працюють на керівних посадах і посадах спеціалістів: на підприємствах; у банках; у посольствах, іноземних представництвах, філіях, відділеннях підприємств; у міжнародних організаціях; в інвестиційних фондах, спеціалізованих фінансових установах; у науковій сфері; у сфері комерції; на митниці.

Звернись із запитанням до приймальної комісії зараз у ВКонтакте або на поштову скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса приймальної комісії:

40000, м. Суми,
вул. Петропавлівська, 57
другий навчальний корпус, ауд. 135
Тел. 8 (0542) 665-125