Вступнику

Спеціальність "Облік та оподаткування (освітня програма "Облік і оподаткування")"

"Облік і аудит" входить до числа найбільш важливих спеціальностей, що дає можливість випускникам застосовувати свої знання на підприємствах будь-яких форм власності, всіх галузей економіки. Бухгалтер – одна з небагатьох професій, що затребувана у всіх без винятку сферах підприємницької діяльності та галузях економіки, адже фінансову звітність ведуть всі компанії, що займаються комерційною діяльністю. Чи варто говорити про нарахування заробітних плат і сплату податків?! Доречі, після переходу на госпрозрахунок освітніх установ, в цій галузі спостерігається дефіцит бухгалтерів: професіонали, які здатні не лише розрахувати заробітні плати, але і звести дебет з кредитом, потрібні як ніколи.

Не менш затребувані на ринку праці аудитори. Зросла кількість компаній і фірм, що вважають за краще платити «білі» зарплати і відраховувати повні податки. Однак принципову свідомість виявляють не всі. На цьому фоні особливо зростає цінність зовнішніх і внутрішніх аудиторів. Перші допомагають виявляти порушників. Другі стежать, аби по злому наміру або незнанню компанія не «попала» на багатомільйонні штрафи.

Випускники спеціальності також мають блискучі перспективи працювати в органах державного контролю, в податковій службі та податковій міліції, органах по боротьбі з організованою злочинністю тощо.

Дана спеціальність традиційно є однією з найпопулярніших і це не випадково, оскільки без кваліфікованого економіста-бухгалтера не обходиться діяльність жодного підприємства чи організації. Ми готуємо фахівців, які знайдуть своє місце на будь-якому з підприємств! Професійні бухгалтери потрібні в органах державного управління, в банках, страхових компаніях і інвестиційних фондах, у фінансових департаментах промислових і торгівельних компаній, в аудиторських фірмах, на будь-яких виробничих підприємствах, в учбових закладах, в організаціях сфери послуг і цей перелік можна продовжувати. Скрізь, де ведеться будь-яка економічна діяльність, потрібний фахівець в області бухгалтерського обліку! В ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» вказана спеціальність поєднує в собі два напрями діяльності фахівця – «Облік і аудит в управлінні банками» та «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».

Існує міф, що бухгалтер – людина, ведуча постійні підрахунки і нічого не бачить окрім своїх цифр, дебету і кредиту, балансу і сальдо. Це зовсім не так! Вже давно у бухгалтера немає необхідності самому вести складні підрахунки. Зараз всю «чорну» роботу робить комп'ютер, потрібно лише підставити правильні цифри в потрібні ячейки. Природно, на цьому обов'язки бухгалтера не закінчуються: потрібно контролювати фінансові потоки, аналізувати фінансову звітність, займатися податковим обліком, спілкуватися з представниками податкових органів, аудиторами і ревізорами. А ще потрібно обов'язково стежити за змінами в законодавстві.

Крім того, наш випускник – економіст за фахом «Облік і аудит» отримує потужну підготовку в області аудиту.

Аудитори можуть працювати як у великих компаніях як внутрішній аудитор, так і в різних дрібних аудиторських фірмах, число яких постійно збільшується, тому що аудиторські перевірки обов'язкові для визначених підприємств і організацій. Крім того, аудитор може отримати ліцензію і займатися приватною практикою.

Всім тонкощам професії висококваліфікованого бухгалтера можна навчитися в нашій академії. В процесі навчання за фахом «Облік і аудит» Ви опануєте теорію бухгалтерського обліку і набудете практичних навичок обліку господарських операцій, навчитеся методам аналітичної обробки облікових даних для ухвалення господарських і управлінських рішень. Ви знатимете специфіку податкового обліку, методи і прийоми фінансового аналізу, міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту і найголовніше, законодавство в області бухгалтерського і податкового обліку і аудиту.

На учбових заняттях Ви навчитеся розробляти раціональну систему організації обліку і складати звітність на основі ефективної облікової та податкової політики, виконувати роботи по обліку наявності і руху активів, зобов'язань і капіталу підприємства, оцінювати результати фінансово-господарської діяльності підприємства, проводити аудиторські перевірки і складати аудиторські висновки.

На основі широкого впровадження в учбовий процес електронних освітніх технологій максимально оптимізовані витрати учбового часу студентів. Велику увагу, ми приділяємо роботі з інформаційними технологіями і невипадково.

В сучасних умовах для кваліфікованого бухгалтера – надзвичайно важливим є вміння організувати ведення обліку та роботу бухгалтерії з використанням сучасних інформаційних технологій. До функцій бухгалтера включаються обов’язки, пов’язані з впровадженням комп’ютерної інформаційної системи підприємства, її підтримання в актуальному стані, забезпеченні її постійного розвитку та пристосування до особливостей діяльності підприємства. В процесі навчання наші студенти набувають навиків роботи з такими інформаційними системами як: «1С: Підприємство» версія 7.7. з наступними конфігураціями: «1С:Бухгалтерія»; «1С: Виробництво + Послуги + Бухгалтерія» та «Галактика».

Як нікому, студентам спеціальності «Облік і аудит», важлива практика. Досвід і практика в бухгалтерії цінуються над усе. Тому ми залучаємо до проведення занять висококваліфікованих викладачів в області фінансів, бухгалтерського обліку і аудиту. Кваліфіковані викладачі знайомлять студентів із складними ситуаціями, що мали місце в практичній діяльності підприємств і вчать знаходити оптимальне рішення з безлічі можливих. На четвертому курсі студенти проходять виробничу практику не тільки на території нашої держави, але і за кордоном (Німеччина,Польща, Чехія), а на п'ятому – переддипломну. Ми надаємо своїм студентам можливість проходження практики не тільки на підприємствах різних форм власності, але і у комерційних банках, аудиторських компаніях тощо.

Обравши спеціальність «Облік і аудит» Ви станете членом професійного співтовариства бухгалтерів і аудиторів, дістанете можливість застосовувати теоретичні знання на практиці, постійно знаходитися на передових позиціях економічної науки.

Ваша майбутня професія завжди затребувана. Навчаючись в нашій академії за фахом «Облік і аудит», Ви станете фахівцем, що всесторонньо володіє передовими професійними інструментами, комп'ютерними технологіями в області бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту.

Отримавши цікаву, потрібну професію, досягнувши вже на етапі навчання досить високого професійного рівня, Ви потрапите в категорію одних із самих високооплачуваних працівників, що зробить Ваше життя забезпеченим і гідним!

Звернись із запитанням до приймальної комісії зараз у ВКонтакте або на поштову скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса приймальної комісії:

40000, м. Суми,
вул. Петропавлівська, 57
другий навчальний корпус, ауд. 135
Тел. 8 (0542) 665-125